14 Mar

Etuoikeus vai unelma? Miksi Weecos haluaa tukea seksuaalioikeuksia?

Weecos on perustettu edistämään solidaarisempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Se onnistuu yhteistyöllä ja ennakkoluulottomalla asenteella. Mitä kovempaa vastatuuli puhaltaa, sitä kovempaa haluamme laittaa vastaan.

***

Tällä hetkellä konservatiiviset liikkeet polkevat maailmalla ihmisoikeuksia, ja erityisesti seksuaalioikeudet ovat maalitauluna. On kestämätöntä, että nykypäivänäkin on yhteiskuntia, joissa ihmiset eivät saa päättää omasta kehostaan, joutuvat pelkäämään ja peittelemään rakkauttaan tai elämään täydessä tietämättömyydessä siitä, mitä omassa kehossa ja tunteissa tapahtuu. Huolestuttavinta on, että oikeuksia halutaan entisestään heikentää. Esimerkiksi EU:n kieltä halutaan muuttaa muun muassa niin, ettei se sisällä viittauksia naisten oikeuksiin tai seksuaalioikeuksiin. Puolassa parlamentti hyväksyi jatkokäsittelyyn ehdotuksen, joka tiukentaisi entisestään aborttilakia ja johtaisi käytännössä lähes kokonaan aborttikieltoon. Suomi ei ole turvassa muutoksilta, populismin tuulet puhaltavat täälläkin ja translaki odottaa edelleen toteutumistaan.

Tämä suunta ei käy! Siksi Weecos aloittaa yhteistyön Väestöliiton kanssa. Haluamme kampanjallamme Etuoikeus vai unelma? varmistaa, että seksuaalioikeudet ovat jokaisen ihmisen perusoikeus myös tulevaisuudessa. Kutsumme mukaan tähän työhön teitä kaikkia.

Haluamme ravistella yrityksiä, järjestöjä, julkisia toimijoita ja kansalaisia toimimaan monipuolisemmin yhdessä. Tällä hetkellä monet tahot toimivat yksin. Yhteisen määränpään ja arvojen tulee rakentaa yhteistä toimintaa, johon jokaisella on oma erityisosaamisensa. Määränpää on helpommin saavutettavissa yhdessä, positiiviset vaikutukset moninkertaistuvat ja jokainen voi tuntea vahvasti oman merkityksellisyytensä muutoksen aikaan saamisessa.

***

Yhteistyö Väestöliiton kanssa ja seksuaalioikeuksien edistäminen on meille edellä mainittujen asioiden lisäksi meille tärkeää seuraavista syistä.

Ensinnäkin, haluamme nostaa esiin aiheen, joka koskettaa kaikkia, mutta josta on vaikea puhua. Jos seksuaalioikeuksista ei puhuta ne jäävät tuntemattomaksi. Tuntematon aiheuttaa pelkoa ja pelko vihaa. Erityisesti seksuaalioikeudet ja ihmisten erilaiset tavat toteuttaa itseään aiheuttavat pelon kautta todella brutaalia ja järjetöntä vihaa. Tämän on loputtava.

Toiseksi, haluamme herättää keskustelua siitä, että järjestöjen rahoitusta ei enää leikata, vaan niiden tekemä työ nähdään arvokkaana ja rahoittamisen arvoisena myös poliittiselta taholta. Tukien leikkaukset tekevät paitsi Väestöliitosta, myös muista järjestöistä yhä enenevissä määrin riippuvaisia yksityisten tahojen lahjoituksista. Tämä on mielestämme väärin, sillä yksityisten tahojen ei kuulu olla järjestöjen pääasiallinen rahoittaja, vaan yksityisen tuen pitäisi olla järjestöille mahdollisuus toteuttaa perustoiminnan lisäksi ylimääräistä.

Kolmanneksi, haluamme varmistaa, että Väestöliiton tekemä arvokas työ suomalaisen yhteiskunnan puolesta jatkuu. Jokainen omaa seksuaalisuuttaan vapaasti pohtiva ja suojeleva nuori on vahvistamassa yhteiskuntaa ja sen onnellisuutta. Väestöliiton tekemä tutkimustyö antaa konkreettisia aineksia poliittiseen vaikuttamistyöhön. Väestöliitto onkin työllään vaikuttanut muun muassa lapsilisien käyttöönottoon ja siihen, että seksuaalikasvatus on saatu osaksi koulujen opetussuunnitelmaa.

Weecosin ja Väestöliiton Etuoikeus vai unelma? kampanjassa 19.3. – 1.4. aikana tehdyistä ostoista Weecos lahjoittaa 1 euron Väestöliiton seksuaalioikeustyön tukemiseen. Lisäksi kaikesta Väestöliiton kautta tulevasta liikenteestä lahjoitetaan Väestöliitolle 10%. Lahjoituksilla haluamme tukea Väestöliiton tärkeää työtä seksuaalioikeuksien ja solidaarisemman yhteiskunnan puolesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *