7 Mar

ETUOIKEUS VAI UNELMA? – Mitä seksuaalioikeudet ovat?

Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan vapautta päättää tietoisesti omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista, eli oikeutta määritellä kuka on, millainen haluaa olla ja miten haluaa tulla nähdyksi. Toisille tämä kaikki on etuoikeus, arkipäivää. Toisille se on vain unelmaa.

***

Seksuaalioikeuksia pidetään Suomessa helposti itsestäänselvyytenä, vaikka kaikkien seksuaalioikeudet eivät toteudu täälläkään. Väestöliiton ja Weecosin yhteistyö on askel kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla on oikeus näkyä ja kuulua juuri sellaisena kuin on ilman pelkoa syrjinnästä, leimautumisesta saatikka väkivallasta. Kaikilla ihmisillä on sukupuolesta, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntauksesta tai terveydentilasta riippumatta seuraavat oikeudet:

1. OIKEUS OMAAN SEKSUAALISUUTEEN

Kuka saa nauttia seksistä? Pitääkö olla tietynlainen, että saa nauttia omasta sukupuolesta? Miltä tuntuu asua maassa, jossa seksuaalivähemmistöt on kielletty lailla?
*

2. OIKEUS TIETOON SEKSUAALISUUDESTA

Millaista olisi elää maassa, jossa nuorille ei tarjota lainkaan seksuaali kasvatusta? Miten seksuaalikasvatus voisi tavoittaa ne, jotka eivät pääse kouluun? Saavatko kaikki tietoa seksuaalisuudesta, myös vähemmistöt kuten vammaiset?
*

3. OIKEUS SUOJELLA ITSEÄÄN JA TULLA SUOJELLUKSI

Miksi niin moni tyttö on naimisissa alaikäisenä? Mitä tarkoittaa sukuelinten silvonta? Mitä on seksuaalinen häirintä? Onko nimittely väkivaltaa?
*

4. OIKEUS SEKSUAALITERVEYSPALVELUIHIN

Minkälainen on hyvä lääkäri? Mitä tarkoittaa luottamuksellisuus? Miten varmistetaan, että kaikki saavat ehkäisyä sitä halutessaan? Mitä tapahtuu, jos abortti on maassa lailla kielletty?
*

5. OIKEUS TASA-ARVOON JA SYRJIMÄTTÖMYYTEEN

Kenen ääni saa kuulua? Mistä löytää rohkeutta vastustaa epätasa-arvoisuutta? Voinko taiteen kautta vaikuttaa? Toimiiko politiikka?
*

6. OIKEUS YKSITYISYYTEEN

Kuka saa päättää, mitä kerrot seksuaalisuudestasi? Kuuluuko asiasi sukulaisillesi? Entä jos tarvitset esimerkiksi vamman takia apua päivittäisissä toiminnoissa? Mitä kannattaa postata nettiin?
*

7. OIKEUS NÄKYÄ JA VAIKUTTAA

Pelottaako sinua kävellä yksin kadulla, jos olet tyttö? Entä jos olet erinäköinen kuin muut? Voiko ihminen olla laiton? Minkälaiset parisuhteet maassasi sallitaan?

***

Jo 40-luvulta lähtien Väestöliitto on tehnyt työtä suomalaisen yhteiskunnan ja sukupuolten välisen tasa-arvon eteen. Väestöliitto on ollut mukana poliittisessa keskustelussa pitkään ja vaikuttanut muun muassa äitiyspakkauksen kehittämiseen, lapsilisien käyttöönottoon ja siihen, että seksuaalikasvatus on saatu osaksi koulujen opetussuunnitelmaa. Lisäksi Väestöliitto tarjoaa nuorille tietoa seksuaalioikeuksista ja taistelee nuorten oikeuksien puolesta niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Nuoret ovat maailmanlaajuisesti usein ryhmä, joka jää seksuaaliterveyspalvelujen ulkopuolelle, sillä palveluille on monesti asetettu ikäraja tai ne ovat tarkoitettu ainoastaan avioliitossa eläville. Väestöliitto on globaali edelläkävijä myös pienten lasten seksuaalioikeuksien puolestapuhujana ja neuvojana, mistä esimerkkinä ovat mallit turvataito- ja kehotunnekasvatukseen.

Toki petrattavaa seksuaalikasvatuksen osalta on myös, sillä koulujen välillä on seksuaaliopetuksessa suuria laatueroja. Väestöliiton mukaan seksuaalioikeuksien toteutuminen Suomessa saattaa muutenkin riippua sosioekonomisesta asemasta tai siitä, mistä on kotoisin. Tärkeää on ymmärtää, ettei seksuaalikasvatus liity vain seksiin tai ole taudeista ja lisääntymisestä puhumista. Seksuaalikasvatus on tutustumista omaan kehoon, itsetunnon kehittymistä sekä itsensä ja muiden kunnioittamista.

Väestöliiton ansiosta suomalainen seksuaalikasvatus on modernia: puhutaan nautinnosta, ihmissuhteista ja tunteista eikä pelkistä riskeistä ja uhista. Tämä lähestymistapa herättää vastustusta konservatiivisissa ympäristöissä. EU:ssa onkin ollut nähtävissä konservatiivisten äänten kohoamista, ja esimerkiksi Puola pyrkii entisestään tiukentamaan naisten oikeutta turvalliseen aborttiin.

Tämä viesti kertoo siitä, että seksuaalioikeuksien puolesta on taisteltava, ettei saavutetuissa oikeuksissa ainakaan oteta takapakkia. Oikeus esimerkiksi seksuaalikasvatukseen, oikeus päättää omasta avioitumisestaan ja lapsiluvustaan ovat asioita, joiden haluamme toteutuvan myös lastemme kohdalla tulevaisuudessa, eikö niin? Seksuaalikasvatusta tarvitaan, jotta opimme kunnioittamaan itsemme lisäksi muita!

Weecosin ja Väestöliiton Etuoikeus vai unelma? -kampanja taistelee tasa-arvoisten seksuaalioikeuksien toteutumisen puolesta myös tulevaisuudessa ja entistä paremmin kaikkien väestöryhmien kesken. Tiedon jaon lisäksi Weecosissa on maaliskuussa tehokampanja, jonka aikana Weecos lahjoittaa kaikista ostoista 1 euron Väestöliiton seksuaalioikeustyön tukemiseen. Lisäksi kaikesta Väestöliiton kautta tulevasta liikenteestä lahjoitetaan Väestöliitolle 10%.

Lahjoitukset mahdollistavat sen, että Väestöliitto toimii jatkossakin aktiivisena seksuaalioikeuksien puolustajana Suomessa ja ulkomailla ja että Väestöliiton tiedotus- ja neuvontatyö niin lapselle, nuorelle, vanhemmalle, perheelle kuin parisuhteeseen voi jatkua.

//

Sexual health and well-being are the components of life’s good quality. Sexual rights mean that you have the freedom and right to decide on matters considering your own sexuality. This means, for instance, the right to define who you are, who you want to be and how you want to be seen. For others, this is a privilege, and for others, it is only a dream.

In Finland, we often take sexual rights for granted though we shouldn’t as the seven rights, listed by the Family Federation of Finland, are not happening here for all either. Our partnership with the Family Federation of Finland is a step for a more equal society, in which everyone has the right to be seen and heard as they are and without the fear of discrimination or violence. All people have the following seven rights regardless of gender, ethnic background, sexual orientation or health status:

1. THE RIGHT TO SEXUALITY

Who is allowed to enjoy sex in your society? How does it feel to live in a country where sexual minorities are banned by the law?
*

2. THE RIGHT TO KNOWLEDGE ON SEXUALITY

What would it be like to live in a country where young people don’t have any sexual education? How sexual education reach those who can’t go to school? Do all get information on sexuality, including minorities?
*

3. THE RIGHT TO PROTECT YOURSELF AND BE PROTECTED

Why are so many under-aged girls married? What is sexual harassment? Is name-calling violence?
*

4. THE RIGHT TO SEXUAL HEALTH SERVICES

What is a good doctor like? What does confidentiality mean? How do we ensure that everyone has the right to birth control? What happens when abortion is prohibited by law?
*

5. THE RIGHT TO EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION

Whose voices are allowed to be heard? Where from can the courage to resist inequality be found? Can art have an influence? Does politics work?
*

6. THE RIGHT TO PRIVACY

Who decides what you tell about your sexuality? Are your matters your relatives business? What if, for instance, you need help with your daily routines due to disability? What should be posted online?
*

7. THE RIGHT TO BE SEEN AND INFLUENCE

Are you afraid to walk alone on the street because you’re a girl? What if you look different from the others? What kind of relationships are allowed in your country?

***

The campaign Privilege or dream?  by Weecos and Väestöliitto fights for equal sexual rights for all people in the future. In addition to sharing information, we donate 1 Euro from each purchase to the Family Federation of Finland to support their work for promoting sexual rights. Also, from all the purchases coming from the Family Federation of Finland’s site, we donate 10 % for them.

2 thoughts on “ETUOIKEUS VAI UNELMA? – Mitä seksuaalioikeudet ovat?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *