19 Mar

Etuoikeus vai unelma? Weecos tukee Väestöliiton seksuaalioikeustyötä

Väestöliiton ja Weecosin Etuoikeus vai unelma? –kampanja on askel kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla on oikeus näkyä ja kuulua juuri sellaisena kuin on ilman pelkoa syrjinnästä, leimautumisesta saatikka väkivallasta. Kampanjallamme haluamme Väestöliiton kanssa varmistaa, että seksuaalioikeudet ovat jokaisen perusoikeus tulevaisuudessa.

Seksuaalioikeudet koskettavat jokaisen elämää, mutta niistä voi olla vaikea puhua. Monesti kiemurtelu johtuu siitä, että seksuaalioikeudet liitetään seksiin. Kyse on kuitenkin merkittävästi laajemmasta asiasta! Haluamme herättää keskustelua seksuaalioikeuksista, koska mielestämme jokaisella on oikeus määritellä kuka on, millainen haluaa olla, ketä rakastaa ja miten haluaa tulla nähdyksi. Mitä enemmän olemme saaneet tietoa seksuaalioikeuksista Väestöliitolta, sitä tärkeämmäksi ja rakkaammaksi tasa-arvoisten seksuaalioikeuksien tukeminen on meille tullut.

Mielestämme kaikilla ihmisillä pitäisi olla oikeus sukupuolesta, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntauksesta tai terveydentilasta riippumatta seuraaviin seksuaalioikeuksiin:

Oikeus omaan seksuaalisuuteen

Oikeus tietoon seksuaalisuudesta

Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi

Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin

Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen

Oikeus yksityisyyteen

Oikeus näkyä ja vaikuttaa

Pidämme edellä olevia oikeuksia Suomessa helposti itsestäänselvyytenä ja puhumme helposti vain maailmalla tapahtuvista seksuaalioikeuksien loukkauksista. Unohdamme, että saavutettujen oikeuksien puolesta on edelleen, etenkin konservatiivisten äänten kohotessa, tehtävä töitä. Hiljattain esimerkiksi uutisoitiin suomalaisten koulujen seksuaalikasvatuksen estämisestä. Onko jo unohdettu, mitä tapahtui, kun vuonna 1994 seksuaalikasvatus ei kuulunut pakollisena oppiaineena koulujen ohjelmaan? Nuorten raskaudenkeskeytysten määrä kasvoi vuodesta 1994 vuoteen 2002 huimat 56 % ja ilmoitettujen klamydiatapausten määrä kasvoi huomattavasti enemmän. Vuonna 2001 seksuaalikasvatuksesta tuli pakollinen osa koulujen opetussuunnitelmaa ja tutkimusten mukaan tämän jälkeen myös raskaudenkeskeytykset kääntyivät laskuun. Uuden tutkimuksen mukaan ilmainen ehkäisy edistää seksuaaliterveyttä ja vähentää mukaan raskaudenkeskeytyksiä. Tästä tutkimusryhmä oli tehnyt positiivisia havaintoja esimerkiksi Vantaalla.

Väestöliitto on tehnyt työtä suomalaisen yhteiskunnan ja sukupuolten välisen tasa-arvon eteen jo 40-luvulta lähtien ja ollut mukana vaikuttamassa esimerkiksi juuri siihen, että seksuaalikasvatus on saatu osaksi koulujen opetussuunnitelmaa 2000-luvulla. Väestöliiton ansiosta suomalainen seksuaalikasvatus on modernia: puhutaan nautinnosta, ihmissuhteista ja tunteista eikä pelkistä riskeistä ja uhista.

Mielestämme on tärkeää, että Väestöliiton seksuaalioikeuksia edistävä työ Suomessa ja maailmalla jatkuu tulevaisuudessakin. Haluamme herättää keskustelua siitä, että järjestöjen rahoitusta ei enää leikata, vaan niiden tekemä työ nähdään arvokkaana ja rahoittamisen arvoisena myös poliittiselta taholta. Tukien leikkaukset tekevät paitsi Väestöliitosta, myös muista järjestöistä yhä enenevissä määrin riippuvaisia yksityisten tahojen lahjoituksista. Mielestämme yksityisten tahojen ei kuulu olla järjestöjen pääasiallinen rahoittaja, vaan yksityisen tuen pitäisi olla järjestöille mahdollisuus toteuttaa perustoiminnan lisäksi ylimääräistä, kuten mahdollistaa nuorille suunnatun ja nuorten ylläpitämän HURMA-verkkolehden toiminnan jatkuminen.

Weecosin ja Väestöliiton Etuoikeus vai unelma? -kampanjassa kaikista 19.3. – 1.4. aikana tehdyistä ostoista lahjoitetaan 1 euro Väestöliiton seksuaalioikeustyön tukemiseen. Lisäksi kaikesta Väestöliiton kautta tulevasta liikenteestä lahjoitetaan Väestöliitolle 10%. Lahjoitukset mahdollistavat sen, että Väestöliitto toimii jatkossakin aktiivisena seksuaalioikeuksien puolustajana Suomessa ja ulkomailla ja että Väestöliiton tiedotus- ja neuvontatyö niin lapselle, nuorelle, vanhemmalle, perheelle kuin parisuhteeseen voi jatkua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *