2 Mar

ETUOIKEUS VAI UNELMA? SEKSUAALIOIKEUDET OVAT IHMISOIKEUKSIA

Oikeus perhesuunnitteluun, turvalliseen aborttiin tai tietoon seksuaalisuudesta ei ole itsestäänselvyys. Seksuaalioikeuksien hyssyttelyn sijaan ja konservatiivisten äänten vastavoimaksi tarvitaan seksuaalioikeuksien puolestapuhujia ja rohkeita keskustelijoita enemmän kuin koskaan. Weecos haluaa edistää yhteiskuntaa, jossa jokainen on oikeanlainen ja saa näkyä juuri sellaisena kuin on ilman pelkoa syrjinnästä, leimautumisesta saatikka väkivallasta. Siksi aloitamme yhteistyön Väestöliiton seksuaalioikeuksia edistävän yksikön kanssa.

Weecosin ja Väestöliiton kampanja Etuoikeus vai unelma? haluaa korostaa, etteivät seksuaalioikeudet ole itsestäänselvyyksiä, vaan niiden puolesta on pidettävä ääntä.

Vuosi sitten Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump allekirjoitti niin sanotun Global Gag Rulen. Allekirjoituksellaan Trump esti rahoituksen saamisen niiltä USA:n ulkopuolisilta kansalaisjärjestöiltä, jotka tarjoavat turvallisia abortteja tai edes tietoa lisääntymisterveydestä tai perhesuunnittelusta. Myöhemmin USA:n hallinto teki vielä tiukemman rajauksen terveysrahoitukseen, ja esimerkiksi YK:n väestörahaston Unfpan rahoitus leikattiin kokonaan. Koska Yhdysvallat on maailman suurin kehitysavun antaja, sen antamalla kehitysrahoituksella on valtava merkitys. Leikkaukset heikensivät miljoonien tyttöjen ja naisten asemaa sekä oikeutta seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin.

Välittömänä vastareaktiona valtiot, organisaatiot ja yksilöt perustivat yhteistyössä She Decides -liikkeen. Sen tarkoitus on turvata maailmanlaajuisesti naisten ja tyttöjen seksuaaliterveyden ja -oikeuksien puolesta tehtävän työn rahoitusta. She Decides -liike ei siis kerää rahaa itse, vaan se pyrkii kanavoimaan sitä eteenpäin. She Decides tähtää kohti maailmaa ja uutta normaalia, jossa jokaisella naisella ja tytöllä on oikeus päättää omasta kehostaan, naimisiin menosta ja lastensa lukumäärästä.

Oikeus perhesuunnitteluun tai turvalliseen aborttiin ei ole itsestäänselvyys EU:ssakaan. Myös meidän lähellämme konservatiivisia perhearvoja peräänkuuluttava liikehdintä on kasvussa. Esimerkiksi sukupuolen moninaisuutta ja naisten oikeuksia, kuten aborttioikeutta, pyritään kyseenalaistamaan ja kaventamaan.

Naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden tukeminen on tärkeää useasta syystä. Tuki on paitsi ihmisoikeuksien ja terveyden, myös tasa-arvon edistämistä esimerkiksi koulutuksen suhteen. Lisäksi perhesuunnittelu hillitsee globaalia väestönkasvua. Väestöliiton mukaan maailmassa on noin 214 miljoonaa naista, jotka haluaisivat käyttää ehkäisyä, mutta heillä ei ole siihen mahdollisuutta. Tämä johtuu esimerkiksi tiedon puutteesta ja terveyspalvelujen suuntaamisesta vain täysi-ikäisille tai avioliitossa eläville.

Oikeus perhesuunnitteluun tai turvalliseen aborttiin ei ole itsestäänselvyys EU:ssakaan. Myös meidän lähellämme konservatiivisia perhearvoja peräänkuuluttava liikehdintä on kasvussa. Esimerkiksi sukupuolen moninaisuutta ja naisten oikeuksia, kuten aborttioikeutta, pyritään kyseenalaistamaan ja kaventamaan, ja EU:n kieltä halutaan muuttaa muun muassa niin, ettei se sisällä viittauksia naisten oikeuksiin tai seksuaalioikeuksiin. Puolassa parlamentti kumosi tammikuussa lakiesityksen, joka sallisi abortin 12 raskausviikolle asti ja jälkiehkäisyn saamisen ilman reseptiä. Samalla parlamentti hyväksyi jatkokäsittelyyn ehdotuksen, joka tiukentaisi entisestään aborttilakia ja johtaisi käytännössä lähes kokonaan aborttikieltoon.

Hiljattain uutisoitiin suomalaisten koulujen seksuaalikasvatuksen estämisestä. Joukko vanhempia ei halua lastensa osallistuvan seksuaalikasvatukseen. Vaikka joukko on marginaalinen, tilanne on silti huolestuttava, sillä joukko saattaa kasvaa. Seksuaalikasvatus ei ole vain taudeista tai itse seksistä kertomista, vaan tukee nuoren kehittymistä aikuiseksi ja antaa tietoa muun muassa itsemääräämisoikeudesta omaan kehoon. Myöhemmin opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen linjasikin, etteivät vanhemmat voi kieltää terveystietoon liittyvää seksuaalikasvatusta lapseltaan.

***

Suomen hallitus leikkasi vuonna 2016 kansalaisjärjestöjen tekemästä kehitystyöstä 49 miljoonaa euroa. Tästä johtuen Väestöliiton Nepal-hanke jäi ilman jatkorahoitusta. Lisäksi vuoden 2017 alussa kansalaisjärjestöjen globaalikasvatustyöhön kohdistui 65 prosentin leikkaus, joka jätti Väestöliiton seksuaalioikeuksia ja globaalia seksuaalikasvatusta edistävän yksikön täysin ilman kyseistä tukea. Tästä syystä esimerkiksi erityisesti nuorille suunnatun ja nuorten itsensä ylläpitämän HURMA-verkkolehden toiminta jouduttiin laittamaan tauolle.

Rohkeita seksuaalioikeuksien puolustajia ja aktiivisia keskustelijoita tarvitaan. Siksi aloitamme pitkäaikaisen yhteistyön Väestöliiton seksuaalioikeuksia edistävän yksikön kanssa. Maaliskuussa alkava yhteistyö on paitsi tiedon jakamista myös väylä tukea tasa-arvoisten seksuaalioikeuksien edistämistä rahallisesti. Kampanjallamme Etuoikeus vai unelma? haluamme korostaa, etteivät seksuaalioikeudet ole itsestäänselvyyksiä, vaan niiden puolesta on pidettävä ääntä. Seksuaalioikeuksien pitäisi olla jokaiselle arkipäivää, ei unelmaa. Haluamme tukea Väestöliittoa, jotta he pystyvät jatkamaan myös poliittista työtään seksuaalioikeuksien edistämisen parissa.

Oikeus päättää esimerkiksi omasta kehostaan, kumppanistaan tai lapsiluvustaan pitäisi olla jokaisen etuoikeus. Ei vain unelmaa.

***

She Decides movement was launched exactly a year ago in response to Trump’s Global Gag Rule. The Dutch minister, Lilianne Ploumen, established the non-governmental organisation She Decides, to raise money for those aid groups whose funding was threatened under the new order.

She Decides supports the fundamental rights of girls and women to decide freely and for themselves about their sexual lives, including whether, when, with whom and how many children they have. She must have access to education and information about her body and her options, modern contraception and safe abortion.

Unfortunately, conservative voices are also rising in Europe and campaigns against abortion and women’s rights are held. We can’t take our rights for granted and therefore, we in Weecos support not only She Decides movement, but also collaborate with Väestöliitto who in Finland and globally promotes sexual rights.

One thought on “ETUOIKEUS VAI UNELMA? SEKSUAALIOIKEUDET OVAT IHMISOIKEUKSIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *